Psykosociala föreningen Primula r.f


 • Perustettu 2015
 • 149 jäseniä 31.01.2019
 • Paikka Rantakatu 18 Kristiinankaupungissa
 • Yhdystys Psykosociala föreningen Primula r.f. lityy yhden Psykosociala förbundets yhdysyksistä

Hallitus Psykosociala föreningen Primula 2020


Hallintojäsen:

Puheenjohtaja: Marianne Lindahl
Varapuheenjohtaja: Per Björs
Paavo Rantala
Bengt Norrback
John Lindbäck
Barbro Sagulin-Blomberg

Varajäsen:

Fredrik Hannus
Inger Ylikoski
Nina Pihl

Yhdistys Tutun tuvan tarkoitus


Yhdistyksen tavoitteena on ennalta estää henkistä sairastumista ja syrjäytymistä yhteiskunassa. Yhdistys haluaa edistää parempaa elämänlaatua, tarjota sosiaalista ja kultturellista osallistumista, tarjota osallistumismahdollisuuksia sekä kehittää vapaaehtoistyötä ja yhteiskunnallista osallistumista mielenterveyssektorilla.

Yhdistys totetuttaa tavoitteitaan

 • Jakamalla tietoa ja valistusta
 • Harjoittaa ennalta estävää työtä projektien, valistustapahtumien, avoimet ovet tilaisuuksin ja työskentelemällä kuntouttamistarkoituksessa sellaisten ryhmien kanssa jotka ovat eri syistä vaarassa syrjäytyä
 • Järjestämällä tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia sekä koulutusta
 • järjestämällä yhteisiä keskustelu- ja vuorovaikutustilaisuuksia ja samalla pyritään edistämään sosiaalista kanssakäymistä
 • Tukemalla ja kuuntelemalla yksilöä niin että hän voi kehittyä yksilönä ja kanssaihmisenä.
 • Edistää leiri- ja virkistystoimintaa
 • tavoitteittensa saavuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä organisaatioiden ja yhdistysten kanssa joilla on samansuuntaisia tavoitteita ja toimintamuotoja