Tutun tupa Primula tietosuojakäytäntö


Tämä käytäntö selittää miten Tutun Tupa käsittelee henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla kuluttajana on, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaan. Tutun Tupa on vastuussa kaikesta henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan.

Mitä henkilötietoja käsitellään


Tutun Tupa käsittelee yhdistyksen toimintaan, yhdistyksen kehittämiseen ja lakien noudattamiseen tarvittavia henkilötietoja. Käsiteltyjä tietoja välitetään meille suoraan tai välillisesti kun otat meihin yhteyttä, tulet yhdistyksen jäseneksi tai käyt verkkosivuillamme. Joissakin tapauksissa tietoja saadaan viranomaisilta. Rekisteröimme jäsenemme, rekisteri sisältää etunimet, sukunimet ja osoitteet. Tutun tupa voi myös julkaista kuvia verkkosivuilla ja sosiaalisen median toiminnoista vain asianomaisten henkilöiden suostumuksella. Muita käsiteltäviä henkilökohtaisia tietoja ovat tiedot siitä, miten Tutun Tuvan kanssa toimitaan verkkosivulla, IP-osoite, laitteen tiedot, kieliasetus, maantieteellinen ja demografinen sijainti. Tietoja verkkosivuston käytöstä kerätään evästeiden avulla, katso lisätietoja evästekäytännöstämme.

Mihin henkilötiedot käytetään


Tutun Tupa käsittelee henkilötietoja jäsenyyden ja siihen liittyvän vuosimaksun ja etuuksien käsittelemiseksi jäsenlehden Respons ja jäsenkirjeiden muodossa. Kuvia käytetään informoimaan toiminnannasta. Liikennettä verkkosivuilla voidaan koota nimettömiksi tilastoiksi liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kun jäsenmaksu peritään, jäsenille ilmoitetaan heidän suostumuksestaan tietojen käsittelyyn ja käsittelyn tarkoituksesta.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja


Tutun Tupa jakaa jakaa henkilötietoja psykososiaalisen liiton rf:n kanssa jäsenlehden Responsin jakeluun. Tietoja ei myydä eikä niitä jaeta ilman syytä.

Missä henkilötietoja käsitellään


Tutun Tupa käsittelee henkilötietoja ainoastaan EU/EES:n sisällä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja


Tutun Tupa säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin jäsenyyssuhde on voimassa, ja niin kauan kuin tietoja tulee säilyttää säilytysaikojen ja muiden lainmukaisten käyttötarkoitusten mukaan.

Miten henkilötietoja suojataan


Tutun Tupa suojaa henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattu siten, että ainoastaan hyväksytyt pääsevät tietoihin sisäänkirjautumisen kautta, salausta käytetään tarvittaessa ja tiedot on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin. Suojaustaso vastaa tietojen arkaluonteisuutta ja käytön riskiä.

Oikeudet


EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Tutun Tupa sinusta käsittelee, ja mahdollisuus oikaista tiedot, mikäli ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää tulla poistetuksi järjestelmästämme, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne kerättiin. Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia, että tieto jää, esimerkiksi kirjanpito- tai verotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan rajoittaa olemaan käytettävissä ainoastaan näihin tarkoituksiin. Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli Tutun Tupa ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Katso alla olevat yhteystiedot koskien henkilötietojesi käsittelyä meillä.

Yhteystiedot


Kysymykset koskien Tutun Tuvan henkilötietokäsittelyä osoitetaan:

Rekisterinpitäjä

Psykosociala föreningen Primula rf (2661359-3)

Puh. 040 5886061

S-posti: vanstugan.kristinestad@pp.inet.fi

Osoite:
Rantakatu 18
64100 Kristiinankaupunki